Hoe krijgen we grip op de wachttijden
bij sociaal-medisch beoordelen?

Deze consultatie is nu gesloten.

De resultaten van de consultatie zijn meegenomen in de recente voortgangsbrief van de Minister van SZW aan de Tweede Kamer. Je vindt de brief hieronder bij alle verslagen.

We nodigen iedereen uit
om mee te praten over
hoe we grip krijgen op
de wachttijden bij
sociaal-medisch
beoordelen.

De lange wachttijden voor sociaal-medische beoordelingen zijn een maatschappelijk probleem. Voor burgers is er onzekerheid over het recht op een uitkering en daardoor ook onzekerheid over hun inkomen. Ook voor werkgevers is er onduidelijkheid over de financiële gevolgen van een mogelijke uitkering.

De oorzaak van het probleem is de mismatch tussen vraag en aanbod van sociaal medische beoordelingen. Dit komt mede omdat er niet genoeg artsen zijn die kunnen voorzien in de totale vraag naar sociaal-medische beoordelingen. Gevolg: mensen moeten langer wachten op een WIA-beoordeling. Hierdoor zijn achterstanden in beoordelingen ontstaan.

Help ons om dit op te lossen. SZW en UWV willen samen met jou komen tot oplossingsrichtingen die we snel kunnen invoeren. De maatregelen die tot nu toe getroffen zijn, zorgen voor een lichte daling in de achterstanden, maar zijn nog niet voldoende. Juist daarom luisteren we graag naar alle mensen die betrokken zijn bij dit probleem. In de praktijk, of op afstand. Het is zaak om alle stemmen te horen, om zo samen tot gedragen oplossingsrichtingen te komen.

Alvast dank voor je bijdrage aan deze consultatie.

Araya Sumter
Directeur Werknemers-
regelingen SZW

Johanna Hirscher
Lid Raad van Bestuur
UWV

Stappenplan (online) consultatie

We zijn klaar met de laatste dialoogronde ‘Verdiepen’ en gaan ons opmaken voor de laatste stap ‘Voortzetten’. Het is tijd om de balans op te maken. Wat heeft deze consultatie opgeleverd en hoe kijken alle deelnemers hierop terug, qua inhoudelijk resultaat en qua proces. Klik op de lichtgroene knop ‘Voortzetten’ dan kom je direct uit in de dialoogomgeving om je mening te geven over de inhoudelijke kwaliteit van de consultatie en hoe je het proces hebt ervaren. Fijn als je nog een keer wilt bijdragen.

Kies bij welke stakeholdergroep je behoort en doe mee.

1) Verzamelen

inschrijven

Je schrijft je in als deelnemer aan de consultatie, zodat we je kunnen informeren over alle stappen en alle resultaten.

2) Verkennen

vraagstuk en deelnemers

Iedereen kijkt anders. Hier vragen we je vragen, inzichten, zorgen, wensen en verwachtingen te delen en om te reageren op anderen.

3) Verrijken

ideeën en oplossingen

Hier inventariseren we bestaande en/of bedenken we nieuwe ideeën en oplossingen voor de vraag- en zorgpunten.

Deze stap is open vanaf 6 november tot en met 31 januari

Deze stap is open vanaf 6 november tot en met 19 november

Deze stap is open van 27 november tot en met 10 december

4) Voorkeuren

focus aanbrengen

We brengen focus aan in de ideeën en oplossingen door je te vragen aan te geven wat jij de beste ideeën en oplossingen vindt om de vraag- en zorgpunten aan te pakken.

5) Verdiepen (nu dicht)

reflectie en concretiseren

Hier gaan we de voorkeursideeën en -oplossingen concretiseren. Welke acties zijn daarvoor volgens jou nodig, wie draagt bij en wat gaat mee- of tegenwerken?

6) Voortzetten (nu open)

afsluiten en next steps

De consultatie wordt afgesloten. Je ontvangt het eindverslag, je kunt feedback geven over het proces en je wordt geïnformeerd over het vervolg.

Deze stap is open van 18 december tot en met 9 januari

Deze stap is open van 15 tot en met 28 januari

Deze stap is open vanaf 5 februari

Denk mee om de lange wachttijden op te lossen

Veelgestelde vragen

Waarom deze consultatie?

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid staat onder grote druk, door de mismatch tussen de vraag naar en  het aanbod van sociaal-medische beoordelingen. Het is noodzakelijk om in actie te blijven, door te versnellen waar dat kan en nieuwe acties te nemen waar dat nodig is, om deze mismatch op te lossen. Het is belangrijk om oplossingsrichtingen te zoeken die kunnen helpen om de achterstanden verder terug te dringen. Met deze consultatie willen we opnieuw komen tot oplossingsrichtingen die we op korte termijn kunnen invoeren.

Hoe werkt de online consultatie?

De consultatie bestaat uit zes stappen. We vragen jouw input in vier (van de zes) verschillende stappen. Dit doen we aan de hand van vragen waarover we samen in gesprek gaan. Bij iedere stap krijg je ook de ruimte om op andermans input te reageren en zo de dialoog met elkaar aan te gaan. Je kunt gedurende de stap meerdere keren op het online platform kijken en reageren op meningen en visies van andere deelnemers. Daarom ben je ook flexibel in de tijd die je in het proces steekt. Je kunt in 5 minuten een bijdrage geven, maar ook meer tijd investeren.

Wat gebeurt er met de resultaten van de consultatie?

SZW en UWV nemen de resultaten van deze consultatie mee in het plan van aanpak om de mismatch in de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen te verminderen. In het consultatieproces hopen we te komen tot effectieve oplossingsrichtingen die op korte termijn ingevoerd kunnen worden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de verdere uitwerking of invoeren van de oplossingen ligt, afhankelijk van de aard van de oplossingsrichting, bij de minister van SZW of bij UWV. In een komende brief aan de Tweede Kamer over sociaal-medisch beoordelen zullen we in gaan op de resultaten van de consultatie en schetsen wat hiermee gebeurt.

Zijn mijn antwoorden veilig en anoniem?

Jouw input geef je in een afgeschermde en beveiligde omgeving. Je geeft bij het inloggen aan vanuit welke stakeholdergroep je deelneemt. Deze informatie is zichtbaar voor de andere deelnemers. Je naam of organisatie wordt niet gedeeld, ook niet in de tussen- en eindrapportages.

Ik heb mij aangemeld, maar ontvang geen bevestigingsmail

Na aanmelding ontvang je automatisch een e-mail ter bevestiging. Dit kan een paar minuten tot een uur duren. Krijg je de e-mail niet? Controleer je ongewenste E-mail of Spam box. Wanneer de e-mail in je Spam box binnen is gekomen raden wij aan de afzender als veilig te markeren in je e-mail programma, of toe te voegen aan je contacten. Hiermee voorkom je dat andere e-mails van ons ook in je Spam belanden.

Ontvang je geen e-mail in je Spam? Dan heb je misschien een fout gemaakt in je e-mailadres bij aanmelding. Probeer je opnieuw aan te melden. Ook dan nog geen succes? Neem contact op met de helpdesk [06-55332980] voor ondersteuning

Ik ben met vakantie tijdens (een deel van) de online consultatie. Hoe kan ik meedoen?

Het voordeel van dit online proces is dat deelname vanaf elke locatie mogelijk is en vanaf ieder device, zoals een laptop, tablet of smartphone. Dus ook vanaf je vakantieadres kun je meedoen. De data zijn vooraf bekend, zo kun je je eigen deelnamemoment inplannen.

Wil of kun je toch een stap niet meedoen tijdens je vakantie, dan kun je op een later moment je reactie op de stap insturen. Als de stap gesloten is, word je reactie alleen meegenomen in het eindverslag.

Wil je na de sluiting van een stap reageren? Bespreek de mogelijkheden met de helpdesk [contact@denkmeeoversmb.nl].

Ik kan niet digitaal of online meedoen, is er een alternatief?

Neem contact met ons op, dan kijken we naar een passende oplossing. Dit kan via de helpdesk [06-55332980] voor ondersteuning.

 

Hebt u technische ondersteuning nodig? Bekijk onze instructievideo’s met uitleg over de dialoogtool, of neem contact op met onze technische helpdesk: [06-55332980]

Verslagen

Hieronder vind je alle (tussentijdse) verslagen die per stap worden gemaakt. Per verslag wordt zowel een samenvatting als de gehele (integrale) dialoog meegenomen.

Verslag stap 1 Verkennen
Verslag stap 2 Verrijken
Verslag stap 3 Voorkeuren
Verslag stap 4 Verdiepen
Eindverslag 
Voortgangsbrief mei 2024 

Informatie over de wachttijden bij sociaal medisch beoordelen

Wil je eerst nog meer weten over sociaal medisch beoordelen, klik dan hieronder op de directe links naar sites waar informatie te vinden is.

Kamerbrief SMB
SMB op Rijksoverheid.nl
SMB op UWV.nl

Spelregels bij deze consultatie

Fijn dat je wilt bijdragen aan de online consulatie over sociaal medisch beoordelen. In een veilige omgeving kunnen vragen, zorgen, meningen, antwoorden en visies met elkaar worden gedeeld en meegenomen als input voor het actieplan. Om een veilige online omgeving met elkaar te creëren, zijn de volgende richtlijnen ten aanzien van gedrag, inhoud en vorm van toepassing.

1. Gedrag

De volgende reacties worden verwijderd:

 • Reacties die beledigend zijn ten aanzien godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat;
 • Reacties die niet voldoen aan de fatsoennormen van schriftelijke communicatie, zoals schelden, beledigen, kleineren, etc.;
 • Iemand die zich voordoet als iemand anders.

2. Inhoud

De volgende inhoudelijke bijdragen zijn niet toegestaan; reacties worden verwijderd:

 • Het benoemen van persoons- of andere privégegevens;
 • Niet onderbouwde beschuldigingen (waaronder smaad en laster);
 • Suggestieve opmerkingen t.a.v. een persoon;
 • Persoonlijke berichten;
 • Reacties met commerciële en promotionele inhoud;
 • Berichten die niet on-topic zijn m.b.t. de vraag en de afgeleide discussie.

3. Vorm

De volgende aanpassingen kunnen worden gemaakt:

 • Reacties in enkel hoofdletters wordt gewijzigd in normale letters;
 • Reacties die op een verkeerde plaats staan, worden onder de juiste opmerking geplaatst;
 • Onleesbare teksten worden verwijderd.

Instructies dialoogomgeving

Bekijk de instructievideo’s van Xleap (de dialoogomgeving) voor de verschillende stappen. Dan weet je precies hoe je kunt navigeren in het systeem. De video’s duren slechts 1,5 minuut per video.

Als je problemen ondervindt bij het inloggen in Xleap kun je telefonisch contact opnemen met onze helpdesk: 06-55332980.